Påsk/Easter

Vad betyder påsken för dig? Ledighet och god mat? Att våren är på väg? Påskägg och färgglada fjädrar? Tid för eftertanke och vila? Fest och gemenskap?

Sen jag började spela orgel har kyrkan varit min huvudsakliga arbetsplats. Det har gett mig en inblick i en för mig okänd religiös värld. Det har också gett mig mycket tid att fundera kring hur vi kan använda de gamla högtiderna och berättelserna i våra liv idag. För även om vi inte delar språkbruk eller symboler med en särskild religion tror jag att alla människor har behov av att uppmärksamma livets skeenden, årstidernas växlingar och högtider.

Så från de gamla berättelserna om påsken tar jag med mig symboliken om cirkeln och kretsloppet. Den eviga processen av att i våra mörkaste stunder släppa taget om det som inte längre tjänar oss och öppna upp för det nya. Att gå från död till liv. Från kris till ny förståelse. Från mörker till ljus. Men också att våga vara i mörkret, kanske till och med kunna vila i där, tills vi är redo gå vidare.

Kanske finns det något du under påskhelgen kan släppa taget om? Kanske finns det något du kan välkomna in i ditt liv? 


Since I started to play the organ, church has been my main place of work. It has given me an insight into a for me unknown religious world. And it has given me a lot of time to think about how we can use the old stories in our lives today. For even if we do not share the language or symbols with a particular religion, I think all people can find a deep feeling of richness and connectedness when we celebrate life's events, the seasons and holidays.

So from the old stories about Easter, I cherish the symbolism of the circle. The eternal process of letting go of what no longer serves us and open up to the new. To go from death to life. From crisis to new understanding. From darkness to light. But also to allow ourselves to stay in the dark, you might even be able to rest there, until we are ready to proceed.

Maybe there is something you can let go of during Easter? Maybe there is something you want to welcome into your life?

"Livet föds i mörkret,låt mig vila här en stund
Vila mig till liv igen, tills linjen blivit rund

Fröet gror i marken, mörkt och svalt och tyst
Har låtit skalet brista innan ljuset bladen kysst

Varsamt vill jag vandra, med mörkret som ett lod
Ständigt återvända till vördnad för vår jord

Livet föds i mörkret,låt mig vila här en stund
Vila mig till liv igen, tills linjen blivit rund"

Åsa Larsson