Monday Morning

Nu äntligen är det dags för en ny omgång av Monday Morning Meditation Music! En gång i veckan under de kommande fem veckorna kommer ett nytt musikstycke publiceras här.  Ett stycke musik att vila, somna, yoga eller diska till. Det kommer också finnas en övning eller tanke att klura på om du vill dyka djupare in i hur du kan göra din vardag mer hållbar. Om du vill vara säker på att inte missa något kan du registrera din mailadress här och få musiken direkt till din epost.
Från den förra omgången av MMMM har några berättat att de använt musiken som bakgrundsmusik hemma, som avslappning vid resor, som meditationsövning innan jobbet. Några har använt musiken att somna till. Det viktigaste för mig är att du på något sätt faktiskt tar dig tid som blir din egen.
Jag läste nyligen en artikel om en studie som visar att mammor har i genomsnitt ungefär 17 minuter av egen-tid per dag. Hur vetenskaplig och grundad den undersökningen var är svårt att säga men det väcker tankar. Min erfarenhet är att om jag investerar tid i mitt eget välmående så vinner hela min omgivning på det. När jag febrilt försöker få allt att gå ihop och glömmer bort min egen hälsa så blir priset att mina barn får en slutkörd mamma vilket bara leder vidare ner i en negativ spiral. Oavsett om vi är småbarnsföräldrar eller inte, om vi har 17 minuter av egen-tid eller mer per dag, så skulle nog de allra flesta av oss må bra av att utöka antalet minutrar vi har för vila och återhämtning. Att investera tid i sig själv behöver inte vara så svårt, det svåra är att verkligen göra det och att hålla i det när det blir stressigt och rörigt runt omkring oss.
Den här veckans övning är att fundera ut tre sätt att utöka din egen-tid. Det behöver inte vara krångligt eller kosta pengar. Det kan vara så enkelt som att fira att du är klar med en uppgift med att ligga i soffan och vila 10 minuter, ta en promenad i din favorit miljö eller umgås med en vän. Om du vill är du mer än välkommen att dela med dig av dina tre saker i Facebook gruppen! Det brukar kunna vara lättare att komma ihåg om man har delat sina tankar med andra ;) Jag vill gärna veta hur det går!

Nu till veckans musik! Gör tid för dig själv, på det sätt som passar dig! Kanske vill du hämta en kudde, brygga en kopp te, tända ett ljus? Om du lyssnar genom telefon så rekommenderas hörlurar, basen försvinner oftast nästan helt ur telefonen. Ha en skön stund!

Vi hörs om en vecka!
//ÅsaNow it's time for a new round of Monday Morning Meditation Music! Once a week, during five weeks a new piece of music will be published here. Music to rest, sleep, yoga or wash up the dishes to. There will also be a thought to ponder on if you want to dig deeper into how you can make your everyday life more sustainable for your health. If you want to make sure you don't miss any of the this, you can subscribe to our newsletter here.

From the last round of MMMM, people have told me they use the music as background music at home, as relaxation while traveling, as meditation before work. Some have listen while falling asleep. The most important thing for me is that you in some way actually take the time to take care of yourself. 
I recently read an article about a study that shows that mothers have in average 17 minutes of "me-time" a day. I don't know how scientific that survey was, but it gave me something to think about. My experience is that if I invest time in my own well-being, all of my friends and family will win. 
Whether we are parents or not, if we have 17 minutes of me-time or more per day, most of us would probably feel good by extending the number of minutes we have for rest and recovery. Investing time in yourself does not have to be so difficult, the difficult thing is to really do it and to keep doing it when things get stressful and messy. 
So this week, I want you to think about three ways to extend your "me-time". It does not have to be complicated or cost you a lot of money. It can be as easy as resting for a while after you finished a task instead of starting up next thing at once, taking a walk in the sunshine or spending time with a friend.
If you want to, you are more than welcome to share your three things in the Facebook group! It may be easier to remember and implement if you have shared your thoughts with others ;)  And I really like to know how this works for you!

Now it's time to listen to this week's piece of music! See if you can make space for you to listen undisturbed. Maybe you want to turn of the phone, get a pillow, make a cup of tea, light a candle? If you listen by phone, headphones are recommended, the base usually disappears almost completely when you listen through the phone's speakers.

I wish you a joyful week!
//Åsa

Åsa Larsson