Monday Morning Meditation Music

För några dagar sen besökte jag Årsunda kyrka för att spela in musik till veckans utskick av Monday Morning Meditation Music. Historiens vingslag ekade mellan valven. Kyrkan har anor från 1200-talet. Tanken svindlande att människor har samlats här vid livets stora stunder i åttahundra år. Och antagligen mycket längre än så med tanke på det stora gravfältet intill kyrkan. Orgeln, med alla sina märkliga målningar (se bild nedan), byggdes 1714. Och på den orgeln spelades det när min farmors mor gifte sig iklädd den första vita brudklänningen i socknen.

Det är med blandade känslor jag stannar upp och lyssnar in historien. Insikten om hur korta våra liv är, som droppar i ett hav, att allt som finns nu kommer gå förlorat, känns i maggropen. Men samtidigt kommer känslan av sammanhang, hur tätt sammanvävda vi är med varandra, att vi aldrig kan vara isär skilda från varandra, vår omgivning, vår historia och framtid även om vi ibland tror att vi är ensamma. Motsatsen till död är inte liv, utan födelse. Livet flödar igenom oss och vidare.

Om dagen idag var din sista, hur skulle du leva den då? Vad skulle du göra annorlunda? Vad skulle du inte ändra på? Om dagen idag var din första, hur skulle du leva den? Skulle du se på den med andra ögon? Vad skulle du uppskatta?

Ta gärna med dig frågorna in i musiken. Se om du kan hitta tre saker du är tacksam för. Skriv ner dem på ett papper och sätt upp någonstans där du ser dem varje dag.

IMG_0487.JPG

A few days ago, I visited the old church in Årsunda to record music for this week's newsletter of Monday Morning Meditation Music. Sometimes when visiting places like this, you can feel the ripples of time. The church dates back to the 1200's. People have gathered here for eight hundred years. And probably long before that too since the church is builded next to a Viking grave field. The organ, with its strange paintings (see picture above), was built in 1714. And on that organ, music was played when my grandmother's mother got married, dressed in the first white wedding dress in the parish.

Mixed feelings arises when I stop and listen to the ripples of time. The insight on how short our lives are, like drops into an ocean, that everything now present will be lost, feels a bit scary. But at the same time, it gives me the feeling of context, how closely interwoven we are with each other, that we never can be parted from each other, our environment, our history and future, even if we sometimes believe we are alone. The opposite of death is not life, but birth. Life flows through us and onward.

If today was your last day on earth, how would you live it? What would you do differently? What would you not change? If today was your first day on earth, how would you live it? Would you look at it though a different lens? What would you appreciate?

If you want to, you can ponder on these questions while listening to the music. See if you can find three things you are grateful for. Write them down on a piece of paper and put it where you can see them everyday.

Åsa Larsson