Monday Morning Meditation Music

En morgon förra sommaren vaknade jag och hade bestämt mig för att aldrig mer hamna i den sits jag var i. Det var första veckan på semestern och jag hade legat i soffan och gråtit i flera dagar. Gråtit för att jag var så trött att jag inte orkade annat. Jag hade länge jobbat intensivt och skjutit upp all tid för återhämtning till ett senare tillfälle när jag skulle ha mer tid. Och när den tiden väl kom var jag helt knäckt. Jag började fundera på vad jag kunde göra annorlunda för att förhindra detta. För om sanning ska fram hade jag varit där vid randen till utmattning flera gånger tidigare och nu var det farligt nära den där berömda väggen. Jag började söka efter alternativ och hittade två avgörande saker. Den ena var att göra återhämtning till ett schemalagt, ständigt återkommande inslag i vardagen. Den andra handlar om att utforska min inställning till mig själv och min inställning till det jag gör.

Om detta handlar Monday Morning Meditation Music, ett mailutskick som kommer en gång i veckan under fem veckor. Det är gratis och innehåller ett meditativt musikstycke för dig att vila, somna, yoga, meditera, diska eller vad din återhämtning består av, till. Det är aldrig mer än tio minuter långt så även om du inte alls har tid, så kan du ta dig tid till detta. Det är värt det. Du är värd det. Ge dig själv en möjlighet att göra återhämtning till en del av din vardag.

När vi är stressade och trötta tar vi kortsiktiga beslut som i förlängningen tär våra relationer, vår hälsa och vår jord. Kan vi hitta verktyg till att vila, till återhämtning, till rekreation så tar vi också beslut som gagnar oss själva och vår omgivning. Kanske kan vi vila oss till en bättre värld? 

Nästa fem veckors period börjar 15 maj. Om du vill få Monday Morning Meditation Music's mailutskick anmäler du dig här.


One early morning last summer I woke up and decided to never let myself end up in this situation again. It was the first week of the holiday and I had been lying on the couch crying for several days. Crying because I was so tired I couldn't do anything else. I had been working intensively for a long time and postponed all time for recovery. I was a wreck. When my mind cleared, I began to think about what I could do differently to prevent this to happen again. I started searching for alternatives and found two crucial things. The first was to make recovery into a scheduled, constantly recurring element of my everyday life. The second was to explore my thoughts and attitude about myself and my life.

From this, Monday Morning Meditation Music, was born. It's a newsletter sent to you once a week, during five weeks. It's free and contains a meditative piece of music for you to listen to while doing your yoga, falling asleep, meditate or whatever your recovery consists of. The piece of music is never more than ten minutes long, so even if you do not have the time, you can make time to do this. It's worth it. You are worth it. Give yourself an opportunity to make recovery a part of your everyday life.

Next five week series starts on May 15th. If you want to join Monday Morning Meditation Music, please sign up here.

Åsa LarssonComment