Åsa och Wilhelm Talang 2019

Some month ago a tv production company called me and asked if I would like to perform kulning in their show. I don’t watch tv so much so I wasn’t familiar with the show. It might not be my type of venue, I thought, but why not? But I wanted to do something fun, something a little out out of the box. So I brought my dear friend Wilhelm who loves kulning too :)

Here’s the result of it from Talang 2019 :)

Åsa Larsson
Mother Earth - Native American prayer

Mother, sing me a song
That will ease my pain, 
Mend broken bones, 
Bring wholeness again. 

Catch my babies
When they are born, 
Sing my death song, 
Teach me how to mourn. 

Mother, heal my heart
So that I can see
The gifts of yours
That can live through me.

~ Native American prayer

Recorded in Ovansjö kyrka, Kungsgården, Sweden.

Åsa Larsson
Gruvfrun - Lady of the mine

There are many stories about Gruvfrun/Bergsfrun (Lady of the mine/mountain) in Sweden. She is often described as a beautiful woman. All mines had their own Gruvfru/Bergsfru. If you swore, whistled or acted foolish she could get angry and that could be very dangerous. If she appeared in black clothes, it meant someone of the miners were going to die. 
But she could also send warnings. If you heard her knocking inside the mountain, you were blessed to be warned and should get out of there asap.

Åsa Larsson
Into the forest I go

I found this quote on Facebook and just fell in love with it.

"Into the forest I go
to loose my mind
and find my soul." 

So I put it together with a melody I actually found in a dream(!) and asked my dear friends Sara and Tuva if we could make something out of it.
You can read the whole story of the melody I found in a dream here: https://youtu.be/vwVbEnqt5Xw

Recorded in a forest near Torsåker, Gästrikland by Swedish folk music trio Blås, Bälg och Tagel. Åsa Larsson, flute. Sara Fridholm, accordion. Tuva Modéer, violin.

Åsa LarssonComment
Kulning on Midsummer's Eve

We went for a walk in the magical midsummer night and met these beautiful cows who came close when I started to "kula". "Kulning" is and old traditional singing technique used to call in the cattle. 

Midsummer's eve is associated with mystery and magic in Swedish folklore tradition. One ritual that have sustained until today is to pick seven kinds of flowers and put them under your pillow. The person you dream of that night, is the person you will spend your life with.

Åsa Larsson
BREATHE AND PUSH - midwiving a new world

Inspired by the words of Valerie Kaur, Clare Dubois, Meryl Streep, Maya Angelou, Wonder Woman, Arundhati Roy and the signs in Women's marsh on Washington I wrote this song as a reminder to all of us who feel despair when watching how dark the world is right now. Remember, it's always darkest before dawn.

BREATHE AND PUSH
Midwiving a new world

"From the shadows of history
a new world is on the rise. 
From silenced stories
and the darkest burning times
Through women's wounded hearts
she whispers in squares and parks
"We will take our broken heart
And make it into art".

They tried to bury us
They didn't know we were seeds. 
Now we can't keep quiet
And we are unquenchable like weeds. 
We are the granddaughters of the witches you weren't able to burn.
The tables are now shifting
Together we have lots to learn.

It's not about good or evil, 
it's more of what we believe in. 
And we believe in love
That is where we begin. 
Cause this darkness that we live in
is not the darkness of the tomb, 
This darkness that we live in
Is the darkness of the womb. 

So first we breathe, and then we push. 
A new world is on her way
Now we breathe and then we push
This girl is here to stay

First we breathe, and then we push. 
A new world is on her way
Now we breathe and then we push
This girl is here to stay"

Breathe and Push - midwiving a new world by Resmiranda

Åsa Larsson
Pipe organ lullaby

Some evenings, the rare ones when I don't fall asleep at the same time as the kids, I lay awake while the house becomes quiet. I listen to my kids peaceful breathing as they fall asleep and to the wind and rain outside. I watch the moon while she pass by my window.
I wrote this lullaby to my son on one of these quiet moments. Recorded a few years ago in a very chilly church. Winter jacket on!


Jag följer dina andetag
Hör dig somna in
Stjärnors ljusa penseldrag
Målar kinden din

Månen går med långa ben
Över skog och sjö
Kliver över stock och sten
Blomma, blad och frö

Vi tackar för dagen som gått
Allt det fina vi fått
God natt min skatt och sov så gott

Med din mjuka hand i min
Säger vi hejdå
Till dagens ljus och kudden din
Och så börjar vi att gå

Vi går mot nya äventyr
I mörkret når vi längre ut
Dit dagens tankar inte styr
Där dröms världar utan slut

Vi tackar för dagen som gått
Allt det fina vi fått
God natt min skatt och sov så gott

Recorded in Nora kyrka, Tärnsjö, Sweden.

Åsa Larsson
Monday Morning Meditation Music

För några dagar sen besökte jag Årsunda kyrka för att spela in musik till veckans utskick av Monday Morning Meditation Music. Historiens vingslag ekade mellan valven. Kyrkan har anor från 1200-talet. Tanken svindlande att människor har samlats här vid livets stora stunder i åttahundra år. Och antagligen mycket längre än så med tanke på det stora gravfältet intill kyrkan. Orgeln, med alla sina märkliga målningar (se bild nedan), byggdes 1714. Och på den orgeln spelades det när min farmors mor gifte sig iklädd den första vita brudklänningen i socknen.

Det är med blandade känslor jag stannar upp och lyssnar in historien. Insikten om hur korta våra liv är, som droppar i ett hav, att allt som finns nu kommer gå förlorat, känns i maggropen. Men samtidigt kommer känslan av sammanhang, hur tätt sammanvävda vi är med varandra, att vi aldrig kan vara isär skilda från varandra, vår omgivning, vår historia och framtid även om vi ibland tror att vi är ensamma. Motsatsen till död är inte liv, utan födelse. Livet flödar igenom oss och vidare.

Om dagen idag var din sista, hur skulle du leva den då? Vad skulle du göra annorlunda? Vad skulle du inte ändra på? Om dagen idag var din första, hur skulle du leva den? Skulle du se på den med andra ögon? Vad skulle du uppskatta?

Ta gärna med dig frågorna in i musiken. Se om du kan hitta tre saker du är tacksam för. Skriv ner dem på ett papper och sätt upp någonstans där du ser dem varje dag.

IMG_0487.JPG

A few days ago, I visited the old church in Årsunda to record music for this week's newsletter of Monday Morning Meditation Music. Sometimes when visiting places like this, you can feel the ripples of time. The church dates back to the 1200's. People have gathered here for eight hundred years. And probably long before that too since the church is builded next to a Viking grave field. The organ, with its strange paintings (see picture above), was built in 1714. And on that organ, music was played when my grandmother's mother got married, dressed in the first white wedding dress in the parish.

Mixed feelings arises when I stop and listen to the ripples of time. The insight on how short our lives are, like drops into an ocean, that everything now present will be lost, feels a bit scary. But at the same time, it gives me the feeling of context, how closely interwoven we are with each other, that we never can be parted from each other, our environment, our history and future, even if we sometimes believe we are alone. The opposite of death is not life, but birth. Life flows through us and onward.

If today was your last day on earth, how would you live it? What would you do differently? What would you not change? If today was your first day on earth, how would you live it? Would you look at it though a different lens? What would you appreciate?

If you want to, you can ponder on these questions while listening to the music. See if you can find three things you are grateful for. Write them down on a piece of paper and put it where you can see them everyday.

Åsa Larsson
Monday Morning

Nu äntligen är det dags för en ny omgång av Monday Morning Meditation Music! En gång i veckan under de kommande fem veckorna kommer ett nytt musikstycke publiceras här.  Ett stycke musik att vila, somna, yoga eller diska till. Det kommer också finnas en övning eller tanke att klura på om du vill dyka djupare in i hur du kan göra din vardag mer hållbar. Om du vill vara säker på att inte missa något kan du registrera din mailadress här och få musiken direkt till din epost.
Från den förra omgången av MMMM har några berättat att de använt musiken som bakgrundsmusik hemma, som avslappning vid resor, som meditationsövning innan jobbet. Några har använt musiken att somna till. Det viktigaste för mig är att du på något sätt faktiskt tar dig tid som blir din egen.
Jag läste nyligen en artikel om en studie som visar att mammor har i genomsnitt ungefär 17 minuter av egen-tid per dag. Hur vetenskaplig och grundad den undersökningen var är svårt att säga men det väcker tankar. Min erfarenhet är att om jag investerar tid i mitt eget välmående så vinner hela min omgivning på det. När jag febrilt försöker få allt att gå ihop och glömmer bort min egen hälsa så blir priset att mina barn får en slutkörd mamma vilket bara leder vidare ner i en negativ spiral. Oavsett om vi är småbarnsföräldrar eller inte, om vi har 17 minuter av egen-tid eller mer per dag, så skulle nog de allra flesta av oss må bra av att utöka antalet minutrar vi har för vila och återhämtning. Att investera tid i sig själv behöver inte vara så svårt, det svåra är att verkligen göra det och att hålla i det när det blir stressigt och rörigt runt omkring oss.
Den här veckans övning är att fundera ut tre sätt att utöka din egen-tid. Det behöver inte vara krångligt eller kosta pengar. Det kan vara så enkelt som att fira att du är klar med en uppgift med att ligga i soffan och vila 10 minuter, ta en promenad i din favorit miljö eller umgås med en vän. Om du vill är du mer än välkommen att dela med dig av dina tre saker i Facebook gruppen! Det brukar kunna vara lättare att komma ihåg om man har delat sina tankar med andra ;) Jag vill gärna veta hur det går!

Nu till veckans musik! Gör tid för dig själv, på det sätt som passar dig! Kanske vill du hämta en kudde, brygga en kopp te, tända ett ljus? Om du lyssnar genom telefon så rekommenderas hörlurar, basen försvinner oftast nästan helt ur telefonen. Ha en skön stund!

Vi hörs om en vecka!
//ÅsaNow it's time for a new round of Monday Morning Meditation Music! Once a week, during five weeks a new piece of music will be published here. Music to rest, sleep, yoga or wash up the dishes to. There will also be a thought to ponder on if you want to dig deeper into how you can make your everyday life more sustainable for your health. If you want to make sure you don't miss any of the this, you can subscribe to our newsletter here.

From the last round of MMMM, people have told me they use the music as background music at home, as relaxation while traveling, as meditation before work. Some have listen while falling asleep. The most important thing for me is that you in some way actually take the time to take care of yourself. 
I recently read an article about a study that shows that mothers have in average 17 minutes of "me-time" a day. I don't know how scientific that survey was, but it gave me something to think about. My experience is that if I invest time in my own well-being, all of my friends and family will win. 
Whether we are parents or not, if we have 17 minutes of me-time or more per day, most of us would probably feel good by extending the number of minutes we have for rest and recovery. Investing time in yourself does not have to be so difficult, the difficult thing is to really do it and to keep doing it when things get stressful and messy. 
So this week, I want you to think about three ways to extend your "me-time". It does not have to be complicated or cost you a lot of money. It can be as easy as resting for a while after you finished a task instead of starting up next thing at once, taking a walk in the sunshine or spending time with a friend.
If you want to, you are more than welcome to share your three things in the Facebook group! It may be easier to remember and implement if you have shared your thoughts with others ;)  And I really like to know how this works for you!

Now it's time to listen to this week's piece of music! See if you can make space for you to listen undisturbed. Maybe you want to turn of the phone, get a pillow, make a cup of tea, light a candle? If you listen by phone, headphones are recommended, the base usually disappears almost completely when you listen through the phone's speakers.

I wish you a joyful week!
//Åsa

Åsa Larsson
Monday Morning Meditation Music

En morgon förra sommaren vaknade jag och hade bestämt mig för att aldrig mer hamna i den sits jag var i. Det var första veckan på semestern och jag hade legat i soffan och gråtit i flera dagar. Gråtit för att jag var så trött att jag inte orkade annat. Jag hade länge jobbat intensivt och skjutit upp all tid för återhämtning till ett senare tillfälle när jag skulle ha mer tid. Och när den tiden väl kom var jag helt knäckt. Jag började fundera på vad jag kunde göra annorlunda för att förhindra detta. För om sanning ska fram hade jag varit där vid randen till utmattning flera gånger tidigare och nu var det farligt nära den där berömda väggen. Jag började söka efter alternativ och hittade två avgörande saker. Den ena var att göra återhämtning till ett schemalagt, ständigt återkommande inslag i vardagen. Den andra handlar om att utforska min inställning till mig själv och min inställning till det jag gör.

Om detta handlar Monday Morning Meditation Music, ett mailutskick som kommer en gång i veckan under fem veckor. Det är gratis och innehåller ett meditativt musikstycke för dig att vila, somna, yoga, meditera, diska eller vad din återhämtning består av, till. Det är aldrig mer än tio minuter långt så även om du inte alls har tid, så kan du ta dig tid till detta. Det är värt det. Du är värd det. Ge dig själv en möjlighet att göra återhämtning till en del av din vardag.

När vi är stressade och trötta tar vi kortsiktiga beslut som i förlängningen tär våra relationer, vår hälsa och vår jord. Kan vi hitta verktyg till att vila, till återhämtning, till rekreation så tar vi också beslut som gagnar oss själva och vår omgivning. Kanske kan vi vila oss till en bättre värld? 

Nästa fem veckors period börjar 15 maj. Om du vill få Monday Morning Meditation Music's mailutskick anmäler du dig här.


One early morning last summer I woke up and decided to never let myself end up in this situation again. It was the first week of the holiday and I had been lying on the couch crying for several days. Crying because I was so tired I couldn't do anything else. I had been working intensively for a long time and postponed all time for recovery. I was a wreck. When my mind cleared, I began to think about what I could do differently to prevent this to happen again. I started searching for alternatives and found two crucial things. The first was to make recovery into a scheduled, constantly recurring element of my everyday life. The second was to explore my thoughts and attitude about myself and my life.

From this, Monday Morning Meditation Music, was born. It's a newsletter sent to you once a week, during five weeks. It's free and contains a meditative piece of music for you to listen to while doing your yoga, falling asleep, meditate or whatever your recovery consists of. The piece of music is never more than ten minutes long, so even if you do not have the time, you can make time to do this. It's worth it. You are worth it. Give yourself an opportunity to make recovery a part of your everyday life.

Next five week series starts on May 15th. If you want to join Monday Morning Meditation Music, please sign up here.

Åsa LarssonComment
Valborg/May Day

Maj! Vackra härliga maj! Äntligen släpper vintern taget! Vi har ynnesten att möta ytterligare en vår, livet kommer spirande tillbaka! Det är värt att firas. Hurra!

Jag firar med en långpromenad i skogen och sjunger alla vårsånger jag kan för träden (och för att tala om för björnen att jag är där :). Och funderar över att så många av våra gamla traditioner har blivit så tomma, urholkade på något sätt. Och samtidigt hur vi alla verkar längta efter meningsfulla sammanhang där vi får fira i gemenskap. Kanske är det dags att fylla dessa helgdagar med innehåll som betyder något för oss idag? Hur skulle ett ultimat Valborgsfirande se ut egentligen?


May! Beautiful lovely May! At last, winter leaves, life is coming back! It is worth celebrating. Hurray!

I celebrate with a long walk in the woods, singing all spring songs I know for the trees (and to let the bear know I'm there :). 

Åsa Larsson
Påsk/Easter

Vad betyder påsken för dig? Ledighet och god mat? Att våren är på väg? Påskägg och färgglada fjädrar? Tid för eftertanke och vila? Fest och gemenskap?

Sen jag började spela orgel har kyrkan varit min huvudsakliga arbetsplats. Det har gett mig en inblick i en för mig okänd religiös värld. Det har också gett mig mycket tid att fundera kring hur vi kan använda de gamla högtiderna och berättelserna i våra liv idag. För även om vi inte delar språkbruk eller symboler med en särskild religion tror jag att alla människor har behov av att uppmärksamma livets skeenden, årstidernas växlingar och högtider.

Så från de gamla berättelserna om påsken tar jag med mig symboliken om cirkeln och kretsloppet. Den eviga processen av att i våra mörkaste stunder släppa taget om det som inte längre tjänar oss och öppna upp för det nya. Att gå från död till liv. Från kris till ny förståelse. Från mörker till ljus. Men också att våga vara i mörkret, kanske till och med kunna vila i där, tills vi är redo gå vidare.

Kanske finns det något du under påskhelgen kan släppa taget om? Kanske finns det något du kan välkomna in i ditt liv? 


Since I started to play the organ, church has been my main place of work. It has given me an insight into a for me unknown religious world. And it has given me a lot of time to think about how we can use the old stories in our lives today. For even if we do not share the language or symbols with a particular religion, I think all people can find a deep feeling of richness and connectedness when we celebrate life's events, the seasons and holidays.

So from the old stories about Easter, I cherish the symbolism of the circle. The eternal process of letting go of what no longer serves us and open up to the new. To go from death to life. From crisis to new understanding. From darkness to light. But also to allow ourselves to stay in the dark, you might even be able to rest there, until we are ready to proceed.

Maybe there is something you can let go of during Easter? Maybe there is something you want to welcome into your life?

"Livet föds i mörkret,låt mig vila här en stund
Vila mig till liv igen, tills linjen blivit rund

Fröet gror i marken, mörkt och svalt och tyst
Har låtit skalet brista innan ljuset bladen kysst

Varsamt vill jag vandra, med mörkret som ett lod
Ständigt återvända till vördnad för vår jord

Livet föds i mörkret,låt mig vila här en stund
Vila mig till liv igen, tills linjen blivit rund"

Åsa Larsson